5 tips til at få dine leverandører i gang med elektronisk samhandel

picture1

Støtter dine leverandører fuldt op om dine initiativer, hvad angår elektronisk fakturahåndtering? Vi ved, at der er mange virksomheder, der ønsker at modtage alt elektronisk, men som samtidig er i tvivl om hvorvidt og hvordan, de skal kommunikere det videre til leverandørerne. Kan du nikke genkendende til det? Så læs Sprooms 5 tips til at opnå en succesfuld elektronisk samhandel med dine leverandører:

1. Gør det tydeligt for nye leverandører

Det er først og fremmest vigtigt at være tydelig i sin kommunikation. Hvis I fra start gør det klart, hvordan I ønsker at modtage jeres fakturaer, så opnår I også det bedste resultat. Ved tydelig kommunikation undgår I senere hen at skulle give jeres leverandører det indtryk, at I hele tiden stiller flere og større krav. Det er derfor vigtigt at snakke med jeres leverandører og ikke være bange for at gå i dialog med dem.

2. Målret din kommunikation

Hernæst er det vigtigt at gøre brug af målrettet kommunikation. Det kan nemlig være noget af en omstilling for mange leverandører at sende alt elektronisk. Nogen kan endda føle, at de bliver tvunget til det. Derfor kan det være en idé at kommunikere til sine leverandører via website, mailsignatur, bestillingssider med mere. På den måde lægges der ikke skjul på jeres ønske om, at I gerne vil modtage alle fakturaer elektronisk, der opstår få misforståelser, og kommunikationen forbliver tydelig og målrettet.

3. Husk egne medarbejdere

Det kan ske for de fleste virksomheder, at de sætter liv og lemmer ind på at orientere eksternt. Til gengæld er det noget af en ulempe, hvis de glemmer at orientere internt. Hvis I derfor husker at informere jeres egne medarbejdere løbende, kan de meget nemmere besvare leverandørernes eventuelle tvivlsspørgsmål, uden de behøver at skulle inddrage andre medarbejdere.

 4. Hav argumenterne i orden

I har argumenterne på jeres side. Så skulle i opdage at enten nogle af jeres leverandører, eller tilmed nogle af jeres kollegaer, går på kompromis med modtagelsen af elektroniske fakturaer, så har I argumenterne i orden. Med elektronisk fakturering sikrer I høj datakvalitet, mindsker risiko for fakturasvindel, sparer tid og penge og skåner miljøet. Fordelene er mange, og det er argumenterne også.

5. Stå fast

Jeres leverandører vil gerne hjælpe. Og de er sjældent modvillige overfor at imødekomme en samarbejdspartner. Derfor skal I sørge for at være vedholdende i jeres ønske om at modtage fakturaer elektronisk og undgå at godkende fakturaer, hvis de ikke er elektroniske – stå fast.

 

LÆS MERE OM SPROOM LEVERANDØRAKTIVERING HER