Sådan: Danskerne er i den digitale førertrøje!

spvhcbuki6e-william-iven-001

Det er en stor del af dagligdagen for danske virksomheder, at de skal følge godt med den stadig øgede internationale konkurrence. Derfor er det også en nødvendighed at udvikle nye forretningsmuligheder gennem digital teknologi. Og faktisk viser nye tal fra Europa-Kommissionen, at Danmark er førende, når det kommer til at bruge og implementere digitale løsninger. Så mulighederne står på vid gab.

Åbent sind skaber resultater over gennemsnittet

EU har offentliggjort resultaterne af 2016’s benchmarking af offentlig digitalisering. Her har danskerne i den grad taget digital selvbetjening og digital post til sig og ligger dermed i den digitale front.

Den positive holdning til digitale løsninger kan og bør i endnu højere grad tages videre i arbejdet med at udvikle de private danske virksomheders konkurrenceevne. Heldigvis baner de nye resultater vejen for dén fremtidsudsigt.

Benchmarkingen viser desuden, at Europa samlet set har vist forbedringer med at digitalisere offentlige tjenester. Dog ses der en deling i Europa, hvor Danmark sammen med øvrige lande fra det nordøstlige og sydvestlige Europa viser større fremgang end det europæiske gennemsnit.

Forrest i feltet

De nordiske lande fremhæves generelt som værende forrest i det digitale felt, og Danmark klarer sig især flot på to områder: For det første udmærker Danmark sig ved at være blandt de få lande, der har gjort det obligatorisk at bruge særlige tjenester online. For det andet udmærker Danmark sig ved at være langt fremme i forhold til at garantere mobil tilgængelighed på de offentlige platforme.

”Det glæder mig, at vi nu også for alvor begynder at se effekten af danskernes store anvendelse af Digital Post og digital selvbetjening i EU-benchmarkingerne” udtaler Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle-Petersen i en nyhedsartikel tidligere på året. Dog fremhæver han også, at der altid er plads til forbedring blandt andet ved at have øget fokus på diverse tjenesters brugervenlighed.

Læs også: EU: Danmark igen i front med offentlige digitale tjenester

Førsteplads der skal bevares

Danmark har særligt forbedret sig sammenlignet med sidste benchmarking inden for områder som brugervenlighed, hvordan persondata behandles, i hvor høj grad danske tjenester kan benyttes af andre EU borgere og om Danmark gør brug af elektroniske identiteter. Udover at have forbedret sig ligger Danmark samtidig langt over det samlede gennemsnit for Europa.

Det er meget positive resultater set med danske øjne, men det sender også et klart signal til de private virksomheder om, at de skal holde trit med digitaliseringen af den private sektor, for fortsat at kunne følge med den internationale konkurrence, men også for at imødekomme de stærkt digitale borgeres forventninger. Heldigvis har danske virksomheder netop den fordel, at de kan overføre de samme principper fra det offentlige til det private, uden at skulle overtale danskerne til at tage de digitale løsninger til sig – for det har de allerede gjort.

Vi kan godt være stolte over, at Danmark i dag besidder den digitale førertrøje. Det er en førertrøje, vi forhåbentligt skal trække over hovedet igen i år, når resultaterne fra EU-benchmarking offentliggøres i 2017.

Læs også:  Europa-Kommissionens pressemeddelelse om 2016-benchmarking