Hvad er forskellen på EDIFACT og OIOUBL?

Hvad er forskellen på EDIFACT og OIOUBL? Hvad betyder EDI egentlig? Og hvorfor skal du bruge det? Der kan være en del at holde styr på, når det kommer til elektronisk fakturering. Derfor kommer her en lille afklaring, så du ikke længere er i tvivl om forskellen på EDIFACT og OIOUBL.

Sådan kan du forstå OIOUBL og EDIFACT

For at forstå OIOUBL og EDIFACT er det først nødvendigt at have styr på hvad EDI betyder. EDI står for Electronic Data Interchange og betyder helt grundlæggende udveksling af elektroniske dokumenter mellem virksomheder. Dokumenterne kan være alt fra fakturaer, bilag og følgesedler. Med elektronisk dokument menes en samling af rå data, der sendes i struktureret form, og indebærer dermed ikke dokumenter sendt som PDF, da det blot er et billede af en faktura.

Hvorfor skal jeg sende EDI dokumenter?

Du sparer mange omkostninger og arbejdstid, når dokumenter bliver udvekslet elektronisk. Det skyldes, at indtastning af f.eks. ordrer eller indkommende fakturaer bliver undgået, tastefejl sniger sig ikke ind og udvekslingen af dokumenterne foregår langt hurtigere.

Forskellige standarder

EDI dokumenter udveksles via forskellige standarder/fakturaformater. I bund og grund betyder det, at der er nogle forskellige standarder til format og indhold af et EDI dokument. I Danmark er de mest anvendte standarder OIOUBL og EDIFACT.

EDIFACT er en international standard udviklet under FN og står for Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport. OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale standard UBL 2.0. OIO står for Offentlig Information Online og UBL for Universal Business Language. De offentlige virksomheder i Danmark anvender kun OIOUBL, mens de  private virksomheder i Danmark både bruger OIOUBL og EDIFACT.

Der findes mange flere forskellige standarder, og de gør det alle muligt at udveksle elektroniske data, så det er effektivt for computere at læse dem. Det afgørende er, at aftale hvilket fakturaformat du understøtter, hvis du skal udveksle EDI dokumenter med et andet firma.